Read the Official Description

طیف گسترده ای از مهارت های شما را از طریق تحصیل در رشته مدیریت کسب و کار به دست آوردن اجازه خواهد داد که شما را به بسیاری از زمینه های مختلف را انتخاب نمایید. شما قادر خواهید بود به دنبال کار خود را بر اساس منافع خود خواهد بود در عین حال برای یک حرفه ای در مدیریت بالاتر آماده شده است. رشته مدیریت بازرگانی KU شما اجازه می دهد به کار در زمینه های مختلف کسب و کار. ارتباطات و مهارت های رهبری خود را به شما یک نامزد رقابتی برای شغل مدیریت سطح بالا است.

Program taught in:
انگلیسی

See 7 more programs offered by The University of Kansas »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019