توضیحات رسمی را مطالعه کنید

نتایج مطالعه آموزش برنامه

  • برای برقراری ارتباط در زبان لیتوانیایی و خارجی با ادغام به یک محیط چند فرهنگی، فعالیت های اخلاقی و حرفه ای را حل می کند.
  • برای توسعه صلاحیت حرفه ای فردی در پاسخ به تغییرات بازار.

شرح برنامه تحصیلی: بانکداری
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 5 برنامه دیگر ارائه شده توسط Vilnius University Of Applied Sciences VIKO »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
Price
2,800 EUR
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019