بانکداری

Vilnius University Of Applied Sciences VIKO

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

بانکداری

Vilnius University Of Applied Sciences VIKO

نتایج مطالعه آموزش برنامه

  • برای برقراری ارتباط در زبان لیتوانیایی و خارجی با ادغام به یک محیط چند فرهنگی، فعالیت های اخلاقی و حرفه ای را حل می کند.
  • برای توسعه صلاحیت حرفه ای فردی در پاسخ به تغییرات بازار.

شرح برنامه تحصیلی: بانکداری
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی


آخرین به روز رسانی December 8, 2017
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
2,800 EUR
Locations
لیتوانی - Vilnius, Vilnius County
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
لیتوانی - Vilnius, Vilnius County
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات