Read the Official Description

* Edulink International College Nairobi در مشارکت با دانشگاه Northampton انگلستان کار می کند

اگر آینده شما شامل راه اندازی و انجام کسب و کار خود، کار مستقل به عنوان یک مشاور آزاد و یا در حال توسعه یک سرمایه گذاری آنلاین در حالی که در حال مطالعه، این برنامه طراحی شده برای ارائه مهارت های دانش و مهارت های استخدامی که شما نیاز به موفقیت.

این برنامه تمرکز دارد و فرصت هایی را برای کار بر روی ایده های کسب و کار خود و شبکه با کارآفرینان ارائه می دهد.

Program taught in:
انگلیسی

See 3 more programs offered by EDULINK INTERNATIONAL COLLEGE NAIROBI »

این دوره Campus based
Start Date
ژانویه 2020
Duration
By locations
By date
Start Date
ژانویه 2020
Application deadline

ژانویه 2020