بدون Bcom / بدون Bcom لیسانس در رشته روانشناسی صنعتی

University of Johannesburg

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

بدون Bcom / بدون Bcom لیسانس در رشته روانشناسی صنعتی

University of Johannesburg

بدون Bcom در روانشناسی صنعتی

* برای قوانین دسترسی مربوط این برنامه به قوانین و مقررات دانشکده مراجعه http://www.uj.ac.za/faculties/management/

با بدون Bcom در روانشناسی صنعتی شما می توانید یک کار به عنوان یک متخصص منابع انسانی پزشکان برخورد با مشکلات و چالش های ناشی از رابطه کارکنان با محیط کار دارند

پذیرش مورد نیاز

  • حداقل APS: 26
  • انگلیسی: 4 (50٪ +)
  • ریاضیات: 4 (50٪ +)
  • سواد ریاضی: پذیرفته نشده

نشست حداقل مورد نیاز دانشکده را برای یک برنامه خاص لزوما تضمین ورود به آن برنامه به عنوان معیارهای انتخاب خاص ممکن است استفاده شود و با توجه به محدودیت فضا.

بدون Bcom لیسانس روانشناسی صنعتی

هدف از این صلاحیت است که به توسعه صلاحیت اعمال دانش آموز در تجزیه و تحلیل، تفسیر و درک اصول روانشناسی صنعتی و روش ها. این بیشتر توسعه فکری، پژوهش و مهارت های حرفه ای دانش آموز. صلاحیت دانش آموزان به طور معنی داری به سازمان دستیابی به منابع، بهره برداری و توسعه مداخلات انسانی کمک آماده است. روان شناسی صنعتی افتخارات فارغ التحصیل قادر به برای برنامه های آموزشی و کارآموزی پس از افتخارات اعمال در روان خواهد بود. تکمیل چنین کارآموزی آنها را قادر به به عنوان روان با هیئت و حرفه ای برای روانشناسی شورای بهداشت حرفه آفریقای جنوبی (HPCSA) ثبت نام کنید.

پذیرش مورد نیاز

یک دانش آموز بالقوه باید در اختیار داشتن یک مدرک تحصیلی Baccalaureus درجه قابل قبول در سطح NQF 6 با روانشناسی صنعتی به عنوان یک موضوع اصلی (یعنی روانشناسی صنعتی 1 و 2 و 3)، و یا معادل آن باشد. میانگین آن 65٪ اجازه خواهد داد که یک دانش آموز بالقوه برای دوره افتخارات اعمال می شود. قرار گرفتن در معرض یک ماژول تحقیقات رسمی در سطح کارشناسی ضروری است. قرار گرفتن در معرض یک ماژول رسمی (بازدید کنندگان) در مدیریت منابع انسانی و / یا روانشناسی و / یا مدیریت کسب و کار خواهد بود یک پیشنهاد است. محدودیت تعداد دانش آموز ضروری یک فرایند انتخاب.

مدت زمان برنامه

تمام وقت: 1 سال / پاره وقت: 2 سال

جزئیات تماس

نام: خانم J Sitemele / تلفن: 27 (0) 11 559 2185 / پست الکترونیک: joycesi@uj.ac.za

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
فوریه 2019
Duration
مدت زمان
1 - 3 
پاره وقت
تمام وقت
Locations
آفریقای جنوبی - Johannesburg, Gauteng
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
فوریه 2019
آفریقای جنوبی - Johannesburg, Gauteng
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات