با مدرک لیسانس عمومی بازرگانی شما می توانید یک کار به عنوان یک مدیر آموزش، مدیر توسعه منابع انسانی، اشتغال مدیر روابط، محصولات مدیر توسعه، مدیر شعبه، مدیر کل، تغییر تسهیل، مشاور مدیریت، کارآفرینی، کسب و کار نوآور است.

پذیرش مورد نیاز

  • حداقل APS: 26
  • انگلیسی: 4 (50٪ +)
  • ریاضیات: 4 (50٪ +)
  • سواد ریاضی: پذیرفته نشده

نشست حداقل مورد نیاز دانشکده را برای یک برنامه خاص لزوما تضمین ورود به آن برنامه به عنوان معیارهای انتخاب خاص ممکن است استفاده شود و با توجه به محدودیت فضا.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 135 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Johannesburg »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
فوریه 2020
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا

فوریه 2020