Read the Official Description

با مدرک لیسانس عمومی بازرگانی شما می توانید یک کار به عنوان یک مدیر آموزش، مدیر توسعه منابع انسانی، اشتغال مدیر روابط، محصولات مدیر توسعه، مدیر شعبه، مدیر کل، تغییر تسهیل، مشاور مدیریت، کارآفرینی، کسب و کار نوآور است.

پذیرش مورد نیاز

  • حداقل APS: 26
  • انگلیسی: 4 (50٪ +)
  • ریاضیات: 4 (50٪ +)
  • سواد ریاضی: پذیرفته نشده

نشست حداقل مورد نیاز دانشکده را برای یک برنامه خاص لزوما تضمین ورود به آن برنامه به عنوان معیارهای انتخاب خاص ممکن است استفاده شود و با توجه به محدودیت فضا.

Program taught in:
انگلیسی
این دوره
Start Date
فوریه 2019
Duration
Full-time
Price
Deadline
By locations
By date
Start Date
فوریه 2019
End Date
Application deadline

فوریه 2019

Location
Application deadline
End Date