Read the Official Description

هدف از بدون Bcom (قانون) مدرک این است که اجازه به دانش آموز را به کسب دانش از سیستم حقوقی آفریقای جنوبی، حقوق خصوصی، حقوق شرکت های تجاری، قانون کار و قانون عرفی. علاوه بر این، دانش آموز قادر به گذراندن دوره های در جنبه های علوم اقتصادی و مدیریت خواهد بود. حداقل مدت مطالعه برای درجه سه (3) سال به صورت تمام وقت است.

ماژول تکمیل در درجه بدون Bcom (قانون) را به سمت اعتبارات ماژول در یک درجه LLB پس از آن حساب کند.

فرصت های شغلی (بدون مدرک LLB):

  • مشاور حقوقی شرکت های بزرگ
  • مشاور حقوقی دولت
  • کارکنان دادگاه
  • پرسنل اداری در یک شرکت حقوقی

برای کسب اطلاعات درباره نرم افزار مورد نیاز برای دانشکده حقوق، لطفا کلیک کنید اینجا

Program taught in:
انگلیسی

See 135 more programs offered by University of Johannesburg »

این دوره Campus based
Start Date
فوریه 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date