برنامه انتقال درجه آمریکا (AUP)

INTI International University & Colleges, Malaysia

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

برنامه انتقال درجه آمریکا (AUP)

INTI International University & Colleges, Malaysia

کارشناسی - برنامه دانشگاه آمریکایی

امریکا به خانه برخی از مارک های برتر جهان و شرکت های با نفوذ است. برنامه دانشگاه آمریکایی ما می تواند شما را در مسیر موفقیت شما با دادن مدرک تحصیلی و مهارت های مناسب برای انطباق و اکسل در سرزمین فرصت های تنظیم شده است.

از شما می خواهند پرورش برای تنظیم به سیستم آموزش و پرورش آمریکا و مربی با مهارت های زندگی در خارج از کشور در ایالات متحده. برنامه درسی ما ویژگی های یک محیط یادگیری پویا و تعاملی است که شما را تشویق به گسترش ذهن خود را و بیشتر صحبت و کنجکاو. هدف ما توسعه متفکران منتقد خوبی گرد که بیان، با اعتماد به نفس هستند و به یک رهبر در رشته انتخابی خود فارغ التحصیل.

ما همچنین با دانشگاه NORTHWOOD، یکی از مدارس کسب و کار در امریکا ارائه یک دوره 4 + 0 در همکاری. این به شما می دهد گزینه از کسب مدرک آمریکا بسیار به رسمیت شناخته شده در اینجا در مالزی.

ما ارائه می دهیم ترین تاسیس انتقال اعتبار و بیان توافق با دانشگاه های آمریکا در مالزی. برنامه ما این است که به طور کامل توسط آژانس مالزی صلاحیت (MQA) و وزارت آموزش عالی (وزارت حتصیالت عالی) معتبر است. از دیگر مزایای برنامه دانشگاه آمریکایی ما عبارتند از:

 • کمک هزینه تحصیلی از دانشگاه های آمریکا منحصر به فرد توسط
 • بیش از 300 دانشگاه در امریکا و کانادا را انتخاب کنید
 • کمک های اساسی و مشاوره از مشاوران ایالات متحده آموزش دیده در مرکز ما برای آموزش و پرورش آمریکا (CAE)
 • منابع گسترده برای تحقیقات شخصی در قرار دادن کتابخانه دانشگاه ما

برنامه:

 • علوم آماری
 • علوم زیستی
 • کسب و کار
 • علوم کامپیوتر
 • مهندسی
 • لوازم بهداشتی و علوم کاربردی
 • ارتباط جمعی
 • روان شناسی
 • دوره تابستان
 • لیسانس مدیریت بازرگانی (دو ماژور - بین المللی بازرگانی و مدیریت) (4 + 0) در همکاری با دانشگاه NORTHWOOD، آمریکا
 • لیسانس مدیریت بازرگانی (دو ماژور - بازاریابی و مدیریت) (4 + 0) در همکاری با دانشگاه NORTHWOOD، آمریکا
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
ژانویه 2019
Duration
مدت زمان
2 - 4 
تمام وقت
Locations
مالزی - Batu Pahat, Johor
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
مالزی - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
ژانویه 2019
مالزی - Batu Pahat, Johor
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
مالزی - Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات