جهانی BBA - لیسانس در مدیریت بازرگانی

عمومی

3 مکان موجود
$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

نتیجه برنامه

$expand_more $expand_less

فرصت‌های شغلی

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

رتبه بندی‌ها

$expand_more $expand_less

شهریه برنامه

$expand_more $expand_less

اعتیار سنجی ها

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

We educate students, executives, and entrepreneurs, and generate knowledge to shape the future of business and society in a global, sustainable, and connected world.

We educate students, executives, and entrepreneurs, and generate knowledge to shape the future of business and society in a global, sustainable, and connected world. اطلاعات محدود
روون , پاریس , ریمز , ریمز + 3 بیشتر کمتر
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.