خلاقیت و نوآوری کسب و کار

Vilnius University Of Applied Sciences VIKO

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

خلاقیت و نوآوری کسب و کار

Vilnius University Of Applied Sciences VIKO

پیش بینی های برنامه ی تحقیق

1.1 استفاده از تکنیک های تفکر خلاقانه و پیاده سازی استراتژی های خلاقیت فردی، گروهی و سازمانی؛

1.2 شناسایی نیازهای یادگیری شخصی و ساختار یادگیری در محیط های مختلف یادگیری و به دنبال کسب دانش لازم است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
2,800 EUR
Locations
لیتوانی - Vilnius, Vilnius County
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
لیتوانی - Vilnius, Vilnius County
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات