John Cabot University

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دانش آموزان استادانی که به عنوان مربی عمل می کنند ، alt = " یاد می گیرند ، دانش آموزانی که به عنوان مربی عمل می کنند ، تشویق می کنند = " ing dalt = " ialogue و usalt = " ing calt = " it of Rome به عنوان یک آزمایشگاه یادگیری = " . شما walt = " بیمار فرصت طلب = " ایتالتی = " IES برای alt = " internshalt = " IP در مولتال = " inatalt = " همدم کمکی = " IES ، alt = " internatalt = " organ organalt = " izatalt = " یون و موزه ها ، و همچنین فرصت طلایی = " ایتالیا = " برای تحصیل و مسافرت در اروپا و خارج از آن.

مکان ها

رم

John Cabot University

Address
John Cabot University
Via della Lungara, 233

00165 رم, لاتزیو, ایتالیا
تلفن
+39 0668 19121

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید