Centro Universitário Facex (UNIFACEX)

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ماموریت سازمانی نشان می دهد که دانشگاه مرکز FACEX خواهد شد به کیفیت فکری آموزش دانش آموزان خود را با کیفیت مراقبت به نیازهای متعهد، خواسته ها و انتظارات جامعه، تشکیل حرفه ای صالح و قادر به پیدا کردن راه حل های خلاقانه برای مشکلات محلی ، منطقه ای و ملی است.

این تعهد سازمانی است که به شدت در اصول فلسفی و باورهای اخلاقی و آموزشی است که اقدامات خود را، که در میان ما برجسته هدایت لنگر:

از مسئولیت اجتماعی خود آگاه، متعهد به ارزش های عدالت، برابری و برادری. نقش دائمی در نجات شهروندی - در شکل گیری شهروندان، اخلاقی و سیاسی، آگاه از حقوق و وظایف خود، قادر به دخالت در روند توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه که در آن فعالیت، یک دید کامل از جامعه و جهان باشد. اقدام وحدت، باز به همه دانش، مهم، خلاق و صالح، قادر به کمک به توسعه از دولت و منطقه ای که در آن عمل می کند. نتایج تعهد در جهت ادامه عملکرد تحصیلی و علمی بالایی از جامعه خود را. تمایل به مشارکت و اتحاد با نهادهای دیگر، با هدف توسعه برنامه های یکپارچه سازی با نظر به آموزش و توسعه ارزش های انسانی؛ شرایط برابر دسترسی و تداوم در نهاد؛ آزادی برای یادگیری، آموزش، پژوهش و انتشار فرهنگ، اندیشه، هنر و دانش؛ کثرت گرایی از ایده ها و مفاهیم آموزشی؛ احترام به آزادی و قدردانی برای تحمل. تضمین کیفیت استاندارد و ارتباط بین آموزش دانشگاهی، کار و فعالیت های اجتماعی.

مکان ها

ناتال

Address
Campus Capim Macio - Rua Orlando Silva, 2896, Capim Macio, Natal/RN.

Campus Imaculada Conceição - Avenida Mal Deodoro da Fonseca, 540, Cidade Alta, Natal/RN.

ناتال, ایالت ریو گراند دو نورته, برزیل

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید