Federal University Of Abc

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

Federal University Of Abc آبک (UFABC ، برزیل) در سال 2006 متولد شد و ریشه در یک طرح آموزشی بین رشته ای نوآورانه داشت. این گروه هیچ دپارتمانی ندارد و باعث ایجاد تعامل بین اعضای دانشگاهی از زمینه های مختلف می شود.

علاوه بر این ، دانشجویان تازه کار در مقطع کارشناسی بین رشته ای ، در علوم و فناوری (BC&T) و علوم و علوم انسانی (BC&H) پذیرفته می شوند. در هسته تجارب میان رشته ای ، دانش آموزان می توانند از انعطاف پذیری و آزادی در ایجاد Pathways دانشگاهی خود در طول برنامه های ارائه شده توسط دانشگاه برخوردار شوند ، بنابراین رفتار خود را به عنوان کارآفرینان انجام می دهند. هدف اصلی ما تقویت تفکر و ریسک پذیری مستقل است.

مکان ها

Jardim Hollywood

Address
09606 Jardim Hollywood, São Paulo, برزیل

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

برنامه ها