The University of Law Business School Undergraduate

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

76783_ScreenShot2018-05-21at10.50.04PM.png

اگر می خواهید بدن و همچنین ذهن خود را ورزش کنید ، فرصت های زیادی برای برخاستن و جا افتادن در همه دانشگاه های ما وجود دارد. فعالیت های مردمی شامل زومبا ، فوتبال ، نت بال ، راگبی و تنیس است.

مکان ها

لندن

Address
The University of Law
14 Store Street

WC1E 7DE لندن, انگلستان, بریتانیا

لیدز

Address
The University of Law
15-16 Park Row

LS1 5HD لیدز, انگلستان, بریتانیا

منچستر

Address
The University of Law
2 New York Street

M1 4HJ منچستر, انگلستان, بریتانیا

بیرمنگام

Address
The University of Law
133 Great Hampton Street

بیرمنگام, انگلستان, بریتانیا