Middlesex University Mauritius

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

چرا تحصیل در میدلسکس موریس

با انتخاب و به تحصیل در دانشگاه میدلسکس در موریس، شما بخشی از سابقه ای طولانی از برتری در دوستیابی آموزش به 1878 تبدیل خواهد شد. امروز، میانه یک رهبر جهانی در آموزش و پژوهش، با 40000 دانش آموزان در دانشگاه در سراسر جهان در حال مطالعه است.

مکان ها

Vacoas-Phoenix

Middlesex University Mauritius Branch Campus

Address
Middlesex University Mauritius Avenue Droopnath Ramphul Bonne Terre, Vacoas Mauritius
Vacoas-Phoenix, Plaines Wilhems District, موریس
تلفن
+230 403 6400