Team Academy - International School For Entrepreneurship

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

آکادمی تیم ارائه می دهد یک آموزش و پرورش کارشناسی منحصر به فرد. تجربه چهار ساله فشرده عمدا طراحی شده برای افزایش رشد فکری خود را و شما آماده برای موفقیت در زمینه های جهانی سرعت در حال تغییر امروز است.

مکان ها

آمستردام

Address
Johan Huizingalaan 763A
1066 VH آمستردام, هلند شمالی, هلند