City Vision University

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

City Vision ریشه و تاریخچه ای دارد که شامل ماموریت های نجات ، توسعه جامعه مسیحیان ، ارتش نجات ، وزارتخانه های انجیلی ، بهبود مسیحیان و سنت های کلیسای سیاه و اسپانیایی است. همه این سنت ها ارزش ها و DNA سازمانی اصلی ما را آگاه می کنند. همچنین ما از سابقه غنی نوآوری ناشی از مشارکت رهبری خود در تأسیس یک گروه تحقیقاتی MIT با یکی از پدران اینترنت ، مشارکت در رونق dot-com در دهه 90 و ایجاد نوآوری مخل در آموزش عالی امروز برخورداریم.

ماموریت ما استفاده از آموزش آنلاین برای تبدیل زندگی از طریق عیسی ، عدالت و فناوری است.

مکان ها

آنلاین آمریکا

Address
East 11th Street,1100
64106 شهر کانزاس, میسوری, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید