College Of Menominee Nation

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

فرهنگ هند آمریکایی در قلب College Of Menominee Nation .

برنامه ها ، تحقیقات و فعالیت های دانشجویی College Of Menominee Nation متعهد به پرداختن به مشکلات معاصر از طریق علم و روش های مدرن هستند که توسط دانش باستان اطلاع می یابد. این بارزترین تعهد College Of Menominee Nation به مفاهیم و اقدامات توسعه پایدار است که از فلسفه مدیریت منابع آزمایش شده در طول قرن ها در جنگل بزرگ Menominee استفاده می کند.

دانشجویان بومی و غیر بومی از بسیاری از ایالت ها و بازدیدکنندگان از سراسر جهان برای ادامه تحصیلات عالی و یادگیری تاریخ ، سیستم ها و استراتژی های منومین و سایر آمریکایی های اول به College Of Menominee Nation می آیند.

مکان ها

خلیج سبز

Address
South Ridge Road,2733
54304 خلیج سبز, ویسکانسین, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید