Cornish College Of The Arts

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

سیاتل با داشتن تاریخ غنی ، شهری عالی برای یک مدرسه هنری است. کورنیش توسط ده ها تئاتر ، موزه ، مکان موسیقی و گالری و همچنین شرکت های طراحی ، شرکت های تولیدی و آژانس های خلاق احاطه شده است.

با نشانه های شاخص سیاتل ، جنگل های وسیع ، کوه ها ، و آب های آبی به عنوان زمینه ما ، هیچ الهام و اکتشافی پایان ندارد.

کرنش امروزی آزمایشگاهی برای خلاقیت و تحول است ، جایی که دانشجویان با استعداد توانمند می شوند که تبدیل به هنرمند ، شهروند و مبتکر شوند.

مکان ها

سیاتل

Address
Lenora Street,1000
98121 سیاتل, منطقه کلمبیا, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید