Georgia Military College

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ماموریت Georgia Military College تولید شهروندان تحصیل کرده و کمک به اعضای جامعه در محیطی مناسب برای رشد خرد و شخصیت دانشجویان خود است.

تمرکز Georgia Military College ارائه مدرک دو ساله هنرهای لیبرال با انتقال بی وقفه و انتقال به موسسات چهار ساله است. سیاست پذیرش آزاد Georgia Military College خلا critical مهم دانشجویان گرجستان را که استانداردهای ورود به سایر م institutionsسسات آموزشی را ندارند ، پر می کند.

مکان ها

میلدگل

Address
East Greene Street,201
31061 میلدگل, جورجیا, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید