Nazarene Bible College

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

Nazarene Bible College هدف مشخصی دارد ، وابستگی زیادی به کلیسا دارد و آموزش با کیفیت ارائه می دهد. Nazarene Bible College با هدف آماده سازی بزرگسالان برای بشارت دادن ، مرید کردن و خدمت به دنیا ، برای تسبیح با عیسی مسیح به عنوان خداوند وجود دارد. از سال 1967 ، Nazarene Bible College ماموریت خود را در زمینه آماده سازی زنان و مردان برای خدمت انجام داده است.

Nazarene Bible College یکی از ده موسسه آموزش عالی ناصری در ایالات متحده است. این یکی از دو م institutionsسسه ای است که توسط فرقه با وظیفه نسبتاً انحصاری آماده سازی وزرا بر عهده دارد.

مکان ها

چشمه کلرادو

Address
Kelly Johnson Boulevard,1465
80920 چشمه کلرادو, کلرادو, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: