Thomas More College Of Liberal Arts

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

Thomas More College Of Liberal Arts تاسیس شد تا بتواند در هنرهای لیبرال تعلیم و تربیه ای جامد داشته باشد ، یک آموزش کاتولیک برای دانشجویان از هر مذهب ، در تلاش برای رسیدن به حقیقت ، خوب و زیبا. این مأموریت را با جستجوی خرد و به اشتراک گذاری شادمانه آن با جهانیان دنبال می کند.

این دانشکده معتقد است که زندگی هر انسان از لحظه تصور تا مرگ طبیعی مقدس است زیرا انسان به خاطر شخص خودش در شکل و شمایل خدای زنده و مقدس اراده شده است. انسان و تلاشهای او شایسته توجه ، علاقه و مطالعه ما است. بشریت و ظرفیت فرد انسانی به وضوح دیده می شود که در زیر چشم ابدیت و نور وحی مشاهده شود.

به عنوان یک شرکت کننده در مأموریت آموزشی کلیسای کاتولیک ، کالج توماس مور خود را به آموزه های دبیران کلیسا ، ارتباط با سلسله مراتب معتبر او و وفاداری به اقتدار پترین متصل می کند.

مکان ها

Merrimack

Address
Manchester Street,6
03054 Merrimack, نیوهمپشایر, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

برنامه ها

در حال حاضر هیچ برنامه ای برای نمایش

لطفا جستجو در بالا پالایش، لطفا دسته محبوب ما شوید و یا جستجوی یک لغت کلیدی.


... or simply by choosing your degree: