University of Arkansas

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

در چارچوب برنامه درسی یک آموزش عالی طراحی حرفه ای ، ما یک فرهنگ طراحی حیاتی در سراسر مدرسه و یک محیط آموزشی را فراهم می کنیم که در تفکر انتقادی طراحی ، همکاری های چند رشته ای و تعامل مدنی استوار است.

ما یک آموزشگاه حرفه ای طراحی هستیم که در آموزش ، تحقیق و خدمات در یک جامعه فکری پر جنب و جوش مهارت بالایی را ایجاد می کنیم که انرژی و اشتیاق برای طراحی عالی را ایجاد می کند ، در حالی که استعداد ، چابکی فکری ، خوش بینی و تدبیر را تقویت می کنیم ، دانش آموزان ما نیاز به رهبران خود دارند رشته های طراحی مربوطه و در جوامع آنها.

مکان ها

فییتویل

Address
72701 فییتویل, آرکانزاس, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: