University of Redlands

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

که در آن رویاهای خود را تبدیل به آرمان ها و آرزوهای خود را تبدیل به دستاوردهای-که است Redlands تجربه. از زمان تاسیس خود در 1907در یک محیط آکادمیک و دقت مسئولیت شخصی، که در آن شما می توانید ترکیب آنچه شما در کلاس درس با مهارت های زندگی که به شما کمک می تغییرات مثبت در جهان را تحت تاثیر قرار یادگیری آموزش و پرورش تحول: ما از وعده ما دودل نیست.

ما هستیم Redlands، که در آن کنجکاوی الهام می گیرد. که در آن از خودگذشتگی خدمات می شود؛ که در آن کلاس های کوچک تشویق بحث و مناظره بینش جرقه. که در آن خلاقیت و نوآوری درب باز و زندگی تغییر؛ و که در آن تنوع همه ما غنی.

ما هستیم Redlands، که در آن ما بیشتر در مورد کسی که تو را از کسی که تو را استفاده می شود تبدیل خواهد شد مراقبت. که در آن ما را از دانش آموزان خوب و تبدیل آنها به مردم بزرگ است.

بیانیه ماموریت

دانشگاه Redlands خصوصی، مستقل دانشگاه هنرهای آزاد متعهد به ارائه آموزش شخصی که آزاد دانش آموزان به انتخاب روشن است.

Redlands بر دقت علمی، تنوع برنامه ها و آموزش های نوآورانه. Redlands پرورش جامعه ای از دانشمندان و تشویق می کند مفهوم کثرت گرا از ارزش ها با به چالش کشیدن مفروضات و کلیشه در هر دو کلاس ها و فعالیت های. آموزش Redlands فراتر از آموزش را در آغوش درک بازتابی از جهان ما می رود. آن را از اطلاعات درآمد حاصل از بینش، از دانش به معنای.

استقبال فکری دانش آموزان کنجکاو از زمینه های مذهبی، قومی، ملی و اجتماعی و اقتصادی متنوع، دانشگاه به دنبال توسعه و مسئولیت شهروندی به عنوان بخشی از آموزش کامل است. Redlands فضای جامعه با فرصت استثنایی برای رهبری و تعامل دانش آموز را تشویق می کند. برای بزرگسالان کار، دانشگاه ارائه می دهد برنامه های آکادمیک نوآورانه در مکان های مناسب و زمان.

Redlands می آمیزد هنر آزاد و برنامه های حرفه ای، مطالعه عملی و نظری، رشته های اصلی سنتی و قرارداد خود طراحی شده برای فارغ التحصیلی. کلاس های کوچک هر دانش آموز را قادر به شرکت در بحث در کلاس، به همکاری نزدیک با استادان، و برای دریافت توجه گسترده فردی است. Redlands باقی مانده است حساس به روند معاصر در دانش آموزان جامعه و چالش های خود را متعهد به یک عمر از یادگیری است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

بازدید کنید BBAs » بازدید کنید دوره های کارشناسی(BScs) » بازدید کنید کارشناسی » بازدید کنید Certificates - HealthcareStudies » بازدید کنید Certificates - AcademicDoreh » بازدید کنید دوره های یک ساله MBA » بازدید کنید درجات دکترای آموزش » بازدید کنید MAs » بازدید کنید MScs » بازدید کنید کارشناسی ارشد »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:


Bachelor in Accounting

Campus تمام وقت September 2018 آمریکا Redlands

The Redlands Accounting program differs from programs in many business schools because we believe that a rigorous, liberal arts education is the most effective foundation for a career in professional accounting. [+]

Bachelor in Accounting

The Redlands Accounting program differs from programs in many business schools because we believe that a rigorous, liberal arts education is the most effective foundation for a career in professional accounting. While our students do acquire the specific business and accounting knowledge necessary to pass professional examinations and join the accounting profession, we are most proud of the development of their intellectual and analytical capabilities, interpersonal and communication skills and their commitments to integrity, self-motivation and lifelong learning.

Students work very closely with the faculty, all of whom have extensive professional experience in large and small CPA firms and corporations to add to their academic backgrounds. Small classes, many with less than 20, mean that all students are active participants at every class meeting. Students frequently meet with professors outside of class to discuss concepts, for help with resumes or interview skills, to identify and apply for internships and to plan their careers. Each student will have one-on-one study experiences as they complete at least one independent study, capstone or honors project.... [-]


Bachelor in Business Administration

Campus تمام وقت September 2018 آمریکا Redlands

This program provides students with a comprehensive view of the inner workings of corporate, non-profit, and governmental organizations, as well as the complex legal and strategic environments in which organizations function. Students enrich core study in organizational operations through the selection of advanced electives. [+]

Bachelor in Business Administration

More than one million college graduates prepare to enter the American workforce each year and employers' expectations are very high. Redlands gives you the competitive edge to gain great employment opportunities on graduation. To prepare you for a career in business, at Redlands you will:

Have the opportunity to take on field research at corporations and government agencies, participate in both domestic and international business and government internships at home and abroad Study under professors who have significant professional experience in business and government Engage with visiting executives from the world's leading corporations Develop your leadership skills and successfully build competencies in critical thinking, analysis and decision making Gain a national and international business perspective through practical hands-on learning opportunities conducting case studies with companies, and visiting major and niche corporations throughout Southern California and the world ... [-]

Bachelor in Engineering (Combined Degree)

Campus تمام وقت September 2018 آمریکا New York

In engineering, you put the laws of nature to use—building a smarter phone, a lighter jet, a longer-lived battery, or even a more efficient company. The study of engineering begins with a foundation in mathematics and the natural sciences. [+]

Bachelor in Engineering (Combined Degree)

In engineering, you put the laws of nature to use—building a smarter phone, a lighter jet, a longer-lived battery, or even a more efficient company. The study of engineering begins with a foundation in mathematics and the natural sciences. Through the University of Redlands, you can lay that foundation while enjoying the small classes, personalized education, and diverse opportunities that Redlands is known for and developing the breadth of liberal arts knowledge and skills that are essential for a rewarding life and a successful career. Either you can pursue a master's in engineering after earning a bachelor's degree in one of the sciences, or you can expedite your education by participating in one of our engineering combined-degree programs.... [-]


Bachelor in English

Campus تمام وقت September 2018 آمریکا Redlands

The English Department fosters students’ love of literature through rigorous examination of texts, challenging discussion, thoughtful writing and training in different theoretical approaches. Students explore the works of important writers in multiple genres from many countries and time periods, as well as the ideas, cultural values and debates literature presents, supported by a faculty with diverse interdisciplinary interests... [+]

Bachelor in English

The English Department fosters students’ love of literature through rigorous examination of texts, challenging discussion, thoughtful writing and training in different theoretical approaches. Students explore the works of important writers in multiple genres from many countries and time periods, as well as the ideas, cultural values and debates literature presents, supported by a faculty with diverse interdisciplinary interests.

The skills practiced in our curriculum foster a deeper understanding of the English language, independent thought and critical acumen, all of which prepare students for such varied careers as advertising, creative writing, law, journalism, public relations, publishing and teaching.... [-]


Bachelor in Global Business

Campus تمام وقت September 2018 آمریکا Redlands

The nationally recognized major in Global Business prepares students for a career in international business, public and not-for-profit service, as well as graduate study in a number of disciplines including law, finance, business and government. The University's language programs in Chinese (Mandarin), French, German, Japanese and Spanish support this program. [+]

Bachelor in Global Business

The nationally recognized major in Global Business prepares students for a career in international business, public and not-for-profit service, as well as graduate study in a number of disciplines including law, finance, business, and government.

The University's language programs in Chinese (Mandarin), French, German, Japanese and Spanish support this program.

Global Business is presented as a process of understanding how cultures and political systems manage their economics, and the rules and procedures that nations create to permit and encourage businesses to operate within their borders. To understand foreign business situations, an emphasis is placed on developing knowledge of and sensitivity to both the cultural and political climates of host countries.... [-]


Bachelor in International Relations

Campus تمام وقت September 2018 آمریکا Redlands

The major consists of a minimum of 48 credits selected in consultation with one of the program committee members or a faculty member in one of the departments that contribute to the international relations major. No more than 50 percent of the required units for any particular component of the international relations major (i.e., political science, economics, history) can be satisfied through off-campus programs. [+]

Bachelor in International Relations

The major consists of a minimum of 48 credits selected in consultation with one of the program committee members or a faculty member in one of the departments that contribute to the international relations major. No more than 50 percent of the required units for any particular component of the international relations major (i.e., political science, economics, history) can be satisfied through off-campus programs. Credits earned by international relations majors through the Washington Semester program are subject to this limitation.

Majors are required to complete the equivalent of a fourth semester of a foreign language at the college level. Participation in an off-campus study program is strongly encouraged and usually can be scheduled for the junior or senior year. Students who wish to pursue a minor in economics, history, or foreign language should contact the program director.... [-]


Bachelor in Music

Campus تمام وقت September 2018 آمریکا Redlands

In the School of Music, our goal is to educate the whole musician, not just to train a performer. All great performances go far beyond technical mastery to include a sense of history, society, culture, and art. Through a conservatory approach in a liberal arts setting, our students learn to perform, interpret and teach music in a rich learning environment that provides a broad education and intense training. Our studio teachers are... [+]

Bachelor of Music

In the School of Music, our goal is to educate the whole musician, not just to train a performer.

All great performances go far beyond technical mastery to include a sense of history, society, culture, and art. Through a conservatory approach in a liberal arts setting, our students learn to perform, interpret and teach music in a rich learning environment that provides a broad education and intense training.

Our studio teachers are among the finest musicians and teachers in Southern California. The classes are small and your teachers will know you as a person, not just as a name on a class roster.

Whether music is your major or you just have an interest in music, everyone is encouraged to participate in the diverse, musical environment found on campus. At Redlands you can perform in:... [-]


Bachelor in Psychology

Campus تمام وقت September 2018 آمریکا Redlands

Psychology is one of the most important human sciences. It allows us to understand who we are and how our mind works. With a degree in psychology from Redlands, you can strengthen relationships, improve your leadership skills, make more accurate decisions, gain a better understanding of yourself and be successful in your career. [+]

Bachelor in Psychology

Psychology is one of the most important human sciences. It allows us to understand who we are and how our mind works.

As a psychology major at Redlands, you will:

Come to understand the processes of behavior, both in yourself and others Gain a general knowledge of why people think, act, and feel the way they do Learn to think critically and solve problems Develop your analytic, communications and interpersonal and intrapersonal skills Explore developmental, biological, cognitive and social contributions to human activity, both normal and abnormal

With a degree in psychology from Redlands, you can strengthen relationships, improve your leadership skills, make more accurate decisions, gain a better understanding of yourself and be successful in your career.... [-]


ویدئو ها

University of Redlands: Why Redlands?

University of Redlands welcomes students from India: Arunabha Chowdhury

University of Redlands welcomes students from India: Mitesh Gala

University of Redlands welcomes students from India: Digvijay Jaiswal