Read the Official Description

licenciatura-marketing-publicidade101

این مدرک در رشته بازاریابی و تبلیغات ، آموزشی جامع و جامع را ارائه می دهد که شامل سهم بخش های علمی بازاریابی، ارتباطات و تبلیغات می شود.

دانش آموزان دانش فنی و تجربیات عملی را به دست می آورند تا بتوانند در هر یک از این زمینه های موازی اما مکمل انجام، اجرا و انجام دهند.

در طول دوره، تحقق پروژه ها با کاربرد واقعی، در نظر دارد دانش آموزان را به بازار کار نزدیک کند، آنها را آماده کنند تا در این زمینه کار کنند.

تجربه بین المللیLicenciaturaDesign102علاوه بر مشارکت های بین المللی ای که IADE دارد، شبکه جهانی دانشگاه های بین المللی IADE 80 دانشگاه در 29 کشور ارائه می دهد که دانش آموزان می توانند از طریق تحرک بین المللی اقدام کنند.شرکت ها

در طول تحصیل، دانش آموز با همکاری سمینارها با رهبران و مربیان حرفه ای، کارگاه های آموزشی، پروژه ها با شرکت ها و امکان کارآموزی، ارتباط دائمی با دنیای حرفه ای خواهد داشت.

خروجی های حرفه ای

مديريت بازاريابي، مديريت محصول، مديريت برند، مديريت فروش، مديريت CRM (مشتريان)، مديريت بازاريابي، مديريت فروش، مديريت رویداد، مديريت کانال، تکنيک تحليل بازار، اداره ارتباطات ، مدیریت مشتری، برنامه ریزی رسانه ها، مدیریت روابط عمومی.

نرخ اشتغال

89.4٪
منبع: http://infocursos.mec.pt/

برنامه مطالعه

سال اول

نیمه اول


نیمه سوم


نیمه دوم

طول عمرروز / 6 سمینار با درجه بازاریابی و تبلیغات پس از مدتی مشورت کنید

Program taught in:
پرتغالی

See 3 more programs offered by IADE »

Last updated June 18, 2018
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019