درجه های پیشرفته در طراحی داخلی

FDModa - LCI Barcelona

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

درجه های پیشرفته در طراحی داخلی

FDModa - LCI Barcelona

زبان آموزش: اسپانیایی آیا می خواهید برای طراحی های تجاری، فرهنگی، زودگذر، یا مسکن و اثاث فضاهای؟ می خواهم به یاد بگیرند که چگونه برای طراحی طرح زیبایی، کاربردی و بی خطر است؟ بررسی مدرک در طراحی داخلی، معادل دانشگاه شناخته شده بین المللی درجه. - آموزش علمی ساختار در چهار سال با یک گزینه به ذکر تخصصی - روش آموزشی ما این است که در یادگیری تجربی بر اساس و همیشه با نیازهای بازار اقتباس شده است. - تخصص کسب در اطراف یک فرهنگ طراحی بر اساس نوآوری و توسعه پایدار است. - روش پروژه: یاد بگیرید چگونه برای ارائه راه حل های واقعی در زمینه جهانی و بدست می آورد فرهنگ کارآفرینی. - لذت بردن از به طور کامل با آخرین کلاس های درس نرم افزار مجهز شده است.- گروه های کوچک و توجه شخصی از معلمان با تجربه حرفه ای در زمینه طراحی داخلی به شما کمک کند بالقوه خود را توسعه و رسیدن به اهداف خود.

اهداف

درجه بالاتر طراحی هنری و متخصص در طراحی داخلی هدف کلی آموزش واجد شرایط از طراحان قادر به پاسخگویی به چالش های فعلی از حرفه های در حال توسعه و آزمایش با ایده های خود را و به آرزوهای شخصی خود را در حالی که دانستن ارائه راه حل بخش و بازار است. این مطالعات بالاتر، بر اساس کسب عملکرد حرفه ای در حال حاضر، ادغام دانش و مهارت های فنی در اطراف یک فرهنگ طراحی بر اساس نوآوری و توسعه پایدار است.مشخصات طراح داخلی مربوط به آن از حرفه ای قادر به تحقق بخشیدن به راه حل های کاربردی، رسمی و فنی برای استفاده و بهترین استفاده از فضاهای داخلی، نوآوری های پروژه های طراحی داخلی برای دستیابی به بهبود در کیفیت، استفاده و مصرف محصولات. برای این کار، غالب تکنولوژی خاص دیجیتال مربوط به توسعه و اجرای پروژه های طراحی داخلی. او از زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است که در آن طراحی داخلی، چارچوب اقتصادی و سازمانی که در آن کسب و کار کشور اعمال شده است آگاه است، و چارچوب های قانونی حاکم بر حرفه ای پیشرفت می کند.
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
  • اسپانیایی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
اسپانیا - Barcelona, Catalonia
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
اسپانیا - Barcelona, Catalonia
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات