توضیحات رسمی را مطالعه کنید

شروع مطالعات

  • این برنامه هر ترم زمستان را آغاز می کند.

کارآموزی

این دوره شامل ترم در خارج از کشور در یک منطقه زبان شناسی و فرهنگی انگلیسی است. دانش آموزان می توانند یک ترم را در یک محیط حرفه ای (کارآموزی در خارج از کشور) یا در یک دانشگاه (تحصیل در خارج از کشور) صرف کنند. صرف یک ترم در خارج از کشور نیازمند دوره است و به دانش آموزان امکان می دهد دانش خود را از زبان و فرهنگ افزایش دهند.

برنامه آموزش در:
انگلیسی
آلمانی
Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences

مشاهده 18 برنامه دیگر ارائه شده توسط Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences »

این دوره واقع در پردیس
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ