Read the Official Description

شروع مطالعات

  • این برنامه هر ترم زمستان را آغاز می کند.

کارآموزی

این دوره شامل ترم در خارج از کشور در یک منطقه زبان شناسی و فرهنگی انگلیسی است. دانش آموزان می توانند یک ترم را در یک محیط حرفه ای (کارآموزی در خارج از کشور) یا در یک دانشگاه (تحصیل در خارج از کشور) صرف کنند. صرف یک ترم در خارج از کشور نیازمند دوره است و به دانش آموزان امکان می دهد دانش خود را از زبان و فرهنگ افزایش دهند.

Program taught in:
انگلیسی
آلمانی
Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences

See 18 more programs offered by Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences »

این دوره Campus based
Start Date
اکتبر 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
اکتبر 2019
Application deadline

اکتبر 2019