Read the Official Description

برنامه مدیریت کسب و کار درجه وابسته به ادارات داخلی طراحی شده برای ارائه حداکثر انعطاف پذیری دوره و آماده سازی broadbased برای فرصت های شغلی آینده است.

دانشجویان ملزم به نشان دادن مهارت های اساسی شفاهی و کتبی ارتباطات، آشنایی با ابزار تکنولوژیک، و درک روابط متقابل بین ایالات متحده و کشورهای خارجی با آموزش جامع در مدیریت کسب و کار.

برنامه مدیریت کسب و کار دانش آموزان برای ورود به سطح مسئولیت مدیریتی و کارکنان در سازمان کسب و کار، دولت، و غیر انتفاعی آماده می شود.

دانشکده کسب و کار پیش نیاز به شدت اجرا می شود. ایستاده جوانان و انطباق با استانداردهای دانشگاهی کالج کسب و کار برای همه 3000 و بالا دوره سطح مورد نیاز است.

Program taught in:
انگلیسی

See 9 more programs offered by Auburn Global »

این دوره Campus based
Start Date
می 2019
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
می 2019
Application deadline
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

می 2019

سپتامبر 2019