Read the Official Description

این برنامه در اسپانیایی ساخته شده است

دوره کارشناسی رسمی در طراحی داخلی آموزش دانش آموزان را با پایه جامد در اصول طراحی فضاهای و تعریف ویژگی های بصری، فیزیکی و عملکردی از محیط زیست است.

این برنامه بر مبنای فرایند پروژه است، که خلاقیت با تکنیک به منظور موثر حل وضعیت های مختلف، با در نظر داشتن رابطه ی کاربر با فضا در سطح احساسی و فیزیکی، و همچنین عناصر اجتماعی که شرایط محیط، استفاده از قابلیت دسترسی و پایداری به عنوان ابزار طراحی.

طراحی داخلی: مفهوم سازی و طراحی فضای داخلی و فضای باز، پذیرش ارزش ها از قبیل قابلیت، راحتی، زیبایی شناسی، دسترسی و پایداری.

پروفیل های حرفه ای: طراحان داخلی پروژه های ساختمانی جدید و کارهای نوسازی برای خانه ها، مغازه ها، دفاتر و فضاهای نمایشگاهی را توسعه می دهند که به طور مستقیم بر سلامت مردم و محیط اطرافشان تاثیر می گذارد.

مدرک کارشناسی رسمی در طراحی داخلی به دانشجویان می دهد که پایه محکمی در طراحی داخلی دارد و ویژگی های ادراکی، فیزیکی و عملکردی محیط نزدیک ترین انسان را مشخص می کند: فضاهای داخلی و خارجی.

دانشگاهیان سال اول مدرک کارشناسی ارشد طراحی داخلی بر روی کسب دانش اساسی طراحی (رنگ، ​​نقاشی)، فرهنگ (تاریخ هنر و طراحی) و روش شناسی پروژه، که همه در ایجاد پایه های یک حرفه ای صالح قادر به کار در هر یک از زمینه های مختلف طراحی است.

آکادمیک سال دوم دانش بیشتری را که برای طراحان محصول ضروری است، مانند ابزارهای نمایندگی، مواد تولیدی و تکنولوژی های سیستم، به ویژه برای دانش آموزان در طراحی فضاها، مورد بررسی قرار می دهد.

آکادمی های سال سوم و چهارم بر تخصص های دانش آموزان به عنوان متخصصان برای تجزیه و تحلیل و تبدیل شدن به بخشی از فضاهای خصوصی و عمومی (کسب و کار، دفاتر، رویدادهای فرهنگی، فضاهای تفریحی، هتل ها و غیره) تمرکز می کنند، با تمرکز بر زیبایی شناسی و عناصر عملکردی و اجتماعی متنوع، کار به سوی پایداری و دسترسی فضاها. سال چهارم به یک پروژه درجه نهایی می رسد که بازتابی از آموزش دانش آموزان و یک نامه تخصصی حرفه ای است.

این برنامه توسط دولت مستقل مادرید و دولت ملی اسپانیا به عنوان رسمی درجه در طراحی داخلی به رسمیت شناخته شده است.

زبان دوره: اسپانیایی

Program taught in:
Spanish (Spain)

See 7 more programs offered by IED – Istituto Europeo di Design Madrid »

Last updated March 31, 2018
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
Price
12,800 EUR
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019