توضیحات رسمی را مطالعه کنید

در این مطالعه از IR مواجه جنبه های اساسی از وضعیت انسانی در همه فوریت آشکار آن است. از «سیاست بالا از یک اجلاس G8 به پیاده سازی یک طرح آبیاری در یک اقتصاد در حال توسعه، سیاست، قدرت و تضاد خواستار توجه جدی ما است.

در تایلند وبستر هدف اصلی از برنامه IR تجهیز دانشجویان علاقه مند در زمینه حیاتی روابط بین الملل و سیاست جهان با مهارت های حیاتی، که فراتر از انتقال محیط یادگیری ارائه شده توسط دانشگاه هستند.

فرصت های حرفه ای

مدرک تحصیلی در رشته روابط بین الملل دانش آموز می دهد لبه در بازار کار جهانی است که نیازمند انعطاف پذیری، سازگاری و مهارت های تفکر انتقادی. برنامه روابط بین المللی وبستر ارائه می دهد یک برنامه آموزشی متنوع است که ترکیبی از سنت و نوآوری است. این اداره به مفهوم آموزش علوم انسانی سنتی وفادار است، و در همان زمان معتقد است که برنامه تحصیلی دانش آموز باید آماده سازی برای یک کار حرفه ای مولد باشد. درجه در روابط بین المللی ایده آل برای حرفه ای در تجارت، روزنامه نگاری، کسب و کار، آموزش و پرورش، روابط عمومی، دیپلماسی، مدرسه و یا قانون و تحصیلات تکمیلی دیگر است.

برنامه روابط بین المللی وبستر ارائه می دهد یک برنامه آموزشی متنوع است که ترکیبی از سنت و نوآوری است. این اداره به مفهوم آموزش علوم انسانی سنتی وفادار است، و در همان زمان معتقد است که برنامه تحصیلی دانش آموز باید آماده سازی برای یک کار حرفه ای مولد باشد. درجه در روابط بین المللی ایده آل برای حرفه ای در تجارت، روزنامه نگاری، کسب و کار، آموزش و پرورش، روابط عمومی، دیپلماسی، مدرسه و یا قانون و تحصیلات تکمیلی دیگر است.

نتایج یادگیری

پس از اتمام برنامه، دانش آموزان باید: - قادر به نشان دادن دانش نورو کلیدی و نظریه های روابط بین الملل به عنوان یک رشته.

  • قادر به شناسایی بازیگران و نهادهای روابط بین الملل عمده و بدانید که عملکرد خود را.
  • قادر به تجزیه و تحلیل مسائل بین المللی از نقطه نظر دیگران از خود را دارند.
  • قادر به نمایش آشنایی با فرهنگ ها و زبان های خارجی است.
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 9 برنامه دیگر ارائه شده توسط Webster University Thailand Campus »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
Contact school
Duration
تمام وقت
Price
Contact school
Deadline
Contact school
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
Contact school
End Date
Contact school
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
Start Date
Contact school
End Date
Contact school
آخرین مهلت تقاضا
Contact school

Contact school

Location
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
End Date
Contact school
Location
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
End Date
Contact school