شما تحصیلات روانشناسی خود را در SWOSU کسب کنید

روانشناسی یکی از محبوب ترین دوره های کارشناسی در جهان است. این قابل درک است از آنجا که درجه روانشناسی فرصت های دانشجویی برای رشد شخصی را فراهم می کند در حالی که درهای متعددی از حرفه های جالب و چالش انگیز را باز می کند. علاوه بر این، این زمینه به دانشآموزان فرصت میدهد تا تجربیات آموزشی و برنامههای تحصیلی خود را به منظور تمرکز در زمینههای خاصی که به منافع خاص علاقه دارند، اختصاص دهد. دانش آموزان روانشناسی در مورد رفتار انسان و حیوانات و همچنین فرایندهای ذهنی آنها یاد می گیرند.

درخواست کن

مدارک ارائه شده

گروه روانشناسی SWOSU یک دانشجوی کارشناسی، شش کارشناسی کارشناسی، چهار برنامه کارشناسی ارشد و یک برنامه ویژه برای برنامه درسی LPC ارائه می دهد. این برنامه ها عبارتند از:

کارشناسی

فارغ التحصیل

  • استاد علوم در مشاوره جامعه
  • کارشناسی علوم در روانشناسی مدرسه
  • استاد آموزش در روانشناسی مدرسه
  • استاد آموزش در مدرسه مشاوره
  • برنامه درسی ویژه برنامه مشاوره حرفه ای مجاز (LPC

دانشکده

گروه روانشناسی شامل 13 دانشکده با آموزش گسترده و تخصص های متنوع و علایق پژوهشی در روانشناسی است. کلاس های کارشناسی بالغ بر 12 تا 45 دانش آموز و کلاس های فارغ التحصیل بین 5 تا 30 دانش آموز است. تعدادی از اعضای هیات علمی تحقیقاتی را با دانشجویان (عمدتا دانشجویان کارشناسی ارشد) انجام می دهند که به عنوان دستیار تحقیق کار می کنند. این گروه فرصت های زیادی برای دانش آموزان برای کار با دانش آموزان و همسالان خود فراهم می کند و خارج از کلاس درس می آموزد. تاکید اصلی دانشکده در آموزش و کمک به هر دانش آموز برای رسیدن به اهداف یادگیری خود است.

بورس تحصیلی

تعدادی از بورس های تحصیلی در دسترس از طریق اداره وجود دارد .

این گروه حمایت از باشگاه های روانشناسی کارشناسی و فارغ التحصیل می شود که بسیار فعال در دانشگاه، جامعه و فعالیت های اجتماعی هستند. ما همچنین یک فصل Psi Chi را که جامعه روحانیت ملی در روانشناسی است حمایت می کنیم.

علایق پژوهشی

این گروه برنامه های تحقیقاتی فعال در روانشناسی اجتماعی (تعصب و اثرات کلیشه در بازی های ویدئویی)، مسائل زنان، سوادآموزی کودکان، مسائل سوء استفاده از کودکان و غفلت، روانشناسی بهداشت و مشاوره شغلی است.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 6 برنامه دیگر ارائه شده توسط Southwestern Oklahoma State University »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019