Read the Official Description

علم کامپیوتر

بخش کامپیوتر در سال 1991 به عنوان یک بخش به دنبال آن دانشکده هنر و علوم تاسیس شد، و پس از تاسیس دانشکده فناوری اطلاعات در سال 2001، تبدیل شده است یک بخش مهم در دانش آموز کالج می شود فارغ التحصیل مدرک لیسانس در رشته علوم رایانه پس از اتمام همه الزامات اجباری و اختیاری، بالغ بر 132 ساعت اعتباری، از جمله این مواد اصول کلی علوم کامپیوتر و فن آوری های مدرن در دنیای تکنولوژی، در خط با الزامات بازار و تحولات بزرگ در علوم کامپیوتر.

دید

که وزارت پیشگام علوم کامپیوتر محلی و منطقه ای در تعالی آموزشی و تحقیقات علمی، دانش ساخت و ساز در زمینه علم کامپیوتر است.

پیام

ارائه آموزش با کیفیت در یک محیط خلاق همگام با تحولات در زمینه علوم کامپیوتر، برای دیدار با استانداردهای تضمین کیفیت و سطح محلی و جهانی مورد نیاز مجوز رسمی، و دستیابی به خروجی با کیفیت بالا اقتباس به نیازهای بازار کار، و افزایش همکاری با جامعه محلی، و تحریک تحقیقات علمی است.

ارزشهای اصلی

  • ارائه دانش آموزان با مباحث نظری و عملی در علوم کامپیوتر.
  • آموزش دانش آموزان و افزایش روش ها و روش های برنامه نویسی و سیستم های کامپیوتری بهره برداری و مدیریت شبکه خود را.
  • هماهنگ سازی برنامه های آموزشی با آخرین تحولات.
  • به روز رسانی قابلیت های اعضای هیئت علمی.
  • همکاری با بخش های مشابه در دانشگاه های مختلف در زمینه های تحقیقات علمی و آموزش.
  • تشویق اعضای هیئت علمی و دانشجویان در تحقیقات علمی است.
  • تاسیس روند یادگیری مداوم در میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان.
Program taught in:
انگلیسی
عربی

See 21 more programs offered by Al-Ahliyya Amman University »

Last updated March 14, 2018
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019