لیسانس ارتباطات و تبلیغات

عمومی

3 مکان موجود
$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

Com mais de 65 anos de história, a ESPM é referência brasileira em comunicação, marketing e gestão no ensino superior, com DNA de inovação e tecnologia presente em todos os processos de aprendizagem, ... اطلاعات بیشتر

Com mais de 65 anos de história, a ESPM é referência brasileira em comunicação, marketing e gestão no ensino superior, com DNA de inovação e tecnologia presente em todos os processos de aprendizagem, formando profissionais preparados para o futuro. اطلاعات محدود
سائو پائولو , سائو پائولو , سائو پائولو , ریودوژانیرو , ریودوژانیرو , پورتو آلگره , فلوریانپولیس + 6 بیشتر کمتر
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.