اقتصاد و سیاست

اقتصاد و سیاست یک برنامه دانشگاهی بی سابقه ای است که برای تدریس رشته ها به عنوان یک کل موضوعی و روش شناسی طراحی شده است. ماهیت بین رشته ای برنامه و وابستگی آن به یک جعبه ابزار تئوری بازی، واقعیت امروز را نشان می دهد که در آن تصمیمات عوامل اقتصادی و سیاسی درهم آمیخته اند. این برنامه به طور کامل به زبان انگلیسی تدریس می شود و برای دانشجویان لیتوانی و خارجی به طور یکسان شناخته شده است.

برنامه اقتصاد و سیاست به دیدگاه منطق و نتایج تصمیم گیری توسط بازیگران اقتصادی و سیاسی نگاه می کند. این دو ناحیه اغلب با یکدیگر همبستگی زیادی دارند؛ بنابراین، برای پیش بینی تاثیر یک تصمیم سیاسی بر اقتصاد، باید هر دو منطقه را به خوبی درک کنند.

برنامه اقتصاد و سیاست به شدت بر تئوری بازی و روش های تجزیه و تحلیل داده ها کمی و کیفی متکی است، که امکان بررسی مؤثر و کارآمد نقاط عبور اقتصادی و سیاسی را فراهم می کند. توانایی استفاده از این ابزار به کسانی که مطالعات بیشتری را در بهترین دانشگاه های جهان انجام می دهند یا کسانی که در بخش غیر آکادمیک کار می کنند، مزیتی دارد.

تمایز این برنامه:

 • یک برنامه تحصیلی منحصر به فرد در لیتوانی که ترکیبی از اقتصاد و سیاست است؛
 • تخصص در هر سه زمینه زیر: اقتصاد بین الملل، اداره عمومی، یا سیاست و حکومت دولتی؛
 • تحلیل خصوصیات سیاسی و اقتصادی جهانی و ملی.

اقتصاد و سیاست: موضوعات

1 سال

1 شنبه

 • انگلیسی برای اقتصاد و سیاست I (HUM128)
 • اصول اقتصاد، تجارت و مدیریت (MNG101)
 • تجزیه و تحلیل ریاضی (FUN101، EN)
 • مقدمه ای بر سیاست (POL101)
 • دوره انتخابی (1)

2 شنبه

 • ریاضی محدود (FUN122)
 • انگلیسی برای اقتصاد و سیاست II (HUM133)
 • اقتصاد میکرو (ECO101، F، EP، ITM)
 • مهارت های نوشتن و ارائه آکادمیک (HUM108، EN)
 • تاریخچه ایده های سیاسی (POL137)
 • دوره انتخابی (1)

2 سال

1 شنبه

 • تصمیم گیری کمی (FUN118، EN)
 • اقتصاد کلان (ECO102)
 • روشهای ریاضی در اقتصاد (FUN105، EN)
 • تجزیه و تحلیل داده های آماری (FUN107)
 • دوره انتخابی (1)

2 شنبه

 • ارتباطات سیاسی (POL112)
 • معرفی مالی (FIN113)
 • سیاست مقایسه (POL103)
 • جامعه شناسی سیاسی (POL108)
 • دوره انتخابی (1)

3 سال

1 شنبه

 • اقتصاد جهانی (ECO104)
 • روش های تحقیق اجتماعی (FUN108)
 • اقتصاد رفاه (ECO122)
 • روابط بین الملل (POL104)
 • دوره انتخابی (1)

2 شنبه

 • اقتصاد مدیریت (ECO107)
 • امور مالی عمومی (FIN104)
 • اقتصاد سیاسی (ECO106)
 • دوره انتخابی (2)

4 سال

1 شنبه

 • اقتصاد سنجی (ECO105)
 • اقتصاد اتحادیه اروپا (ECO110)
 • سیاست اتحادیه اروپا (POL124)
 • دوره انتخابی (2)

2 شنبه

 • پایان نامه کارشناسی (POL117)
 • کارآموزی (POL116)

برنامه آموزش در:
انگلیسی
ISM University of Management and Economics

مشاهده 3 برنامه دیگر ارائه شده توسط ISM University of Management and Economics »

آخرین به روز رسانی October 9, 2018
این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
Price
2,065 EUR
در هر ترم
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019