توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کسب و کار و تجارت الکترونیک

بخش کسب و کار تجارت الکترونیک تاسیس در سال تحصیلی 2013/2014، به عنوان این بخش با هدف ایجاد و توسعه مهارت ها در زمینه کسب و کار و تجارت الکترونیک با ارائه آموزش دانشگاهی با کیفیت با کیفیت و بسیار کارآمد در این زمینه برای دانش آموزان به پاسخگویی به نیازهای بازار داخلی و جهان عرب است. بخش عبارت است از وجود از آموزش از کسانی که مدرک دکترا و نگه دارید در سیستم های الکترونیکی و تجارت الکترونیک کسب و کار رشته اعضای هیئت علمی مشخص می شود. بخش همچنین ویژگی های یک فرصت برای یادگیری دانش آموزان گروه کسب و کار برنامه های کاربردی SAP برای استفاده از سیستم های کسب و کار و برنامه های تجارت الکترونیک فراهم می کند.

پیام

آماده فارغ التحصیلان واجد شرایط با دانش و حرفه ای مهارت در زمینه کسب و کار تجارت الکترونیک با نگه داشتن تا با تحولات علمی و تکنولوژیک، برای پاسخگویی به نیازهای در حال ظهور بازار کار

اهداف

  • به دانش آموزان با توانایی آشنایی با مفاهیم پایه کسب و کار و اشتغال در روند زندگی است.
  • کمک به توسعه برنامه های کاربردی کسب و کار و تجارت الکترونیک، منعکس کننده هماهنگی با محیط زیست در حال تغییر.
  • ارائه بازار کار با واجد شرایط دارای یک ساختار یکپارچه از مهارت ها و دانش است که آنها را واجد شرایط در خط مقدم از رقیب باشد.
  • فعال کردن دانش آموزان به گسترش و تجارت آف بین آنها و بهترین استفاده را از مدل های کسب و کار الکترونیکی را انتخاب نمایید.
  • نگه دارید تا با فن آوری مدرن در توانایی ها و مهارت های توسعه دانش آموزان تحلیلی.
برنامه آموزش در:
انگلیسی
عربی

مشاهده 21 برنامه دیگر ارائه شده توسط Al-Ahliyya Amman University »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019