لیسانس بدون Bcom در ارزیابی اموال و مدیریت

University of Johannesburg

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

لیسانس بدون Bcom در ارزیابی اموال و مدیریت

University of Johannesburg

هدف از این برنامه است که برای تقویت دانش و درک دانش آموزان در رشته های ارزیابی ملک و مدیریت. این برنامه شامل یک برنامه آموزشی گسترده برای آماده سازی دانشجویان کارشناسی ارشد برای طیف گسترده ای از تخصص های مربوط به اموال. برنامه درسی شامل مناطق موضوع اعم از ارزیابی ملک و قانون اموال، امور مالی اموال و مدیریت اموال.

این برنامه بر نرم افزار، تجزیه و تحلیل و ارزیابی در هر منطقه موضوع و همچنین استفاده از صداقت و اخلاق در یک محیط حرفه ای است. تسلط از این دوره آموزشی ارائه خواهد شد دانش آموزان با مهارت های لازم برای ترکیب ارزیابی مجموعه، مدیریت، مالی و اصول حقوقی به منظور افزودن ارزش به اشخاص است که آنها را به کار گیرند. دانش آموز موفق خواهد شد ارزیابی ملک و مدیریت اموال دیدگاه کلی که آنها را با یک مزیت رقابتی برای اشتغال فراهم خواهد کرد و آماده سازی آنها برای مطالعات بیشتر در این زمینه به دست آورید.

شرایط پذیرش: یک دانش آموز بالقوه باید در اختیار داشتن مدرک لیسانس بازرگانی (امور مالی) و یا مدرک تحصیلی مربوطه دیگر ارزیابی در سطح جدید NQF 7 / سطح قدیمی NQF 6. اداره ممکن است از اتمام برنامه پل زدن باید دانش آموزان با قوانین دسترسی مورد دانش موضوع خاص در ارزیابی و مدیریت املاک منطبق نیست نیاز دارد. شرایط پذیرش نهایی از زمان به زمان توسط بخش تنظیم شده است.

اطلاعات تماس: آقای آندره کروگر / 011 559 2260 / akruger@uj.ac.za

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
فوریه 2019
Duration
مدت زمان
1 - 2 
پاره وقت
تمام وقت
Locations
آفریقای جنوبی - Johannesburg, Gauteng
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
فوریه 2019
آفریقای جنوبی - Johannesburg, Gauteng
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات