این برنامه دارای دو موضوع هسته ای: برنامه ریزی حمل و نقل و سیاست حمل و نقل. این افراد، همراه با طیف وسیعی از گزینه های ماژول، و همچنین مدیریت تدارکات در تجهیز دانش آموزان با دانش و مهارت های لازم برای ساختن یک سهم معنادار در زمینه مدیریت حمل و نقل است. دانشجویان ملزم به روش تحقیق کمک به آنها در انجام تحقیقات برای تکالیف در هر موضوع. صنعت تخته مشاوره اطمینان از ارتباط با موضوع بود. دانش آموزان است که این دوره را تکمیل کرده اند اغلب در دولت، parastatals، اپراتورهای بخش خصوصی و دولتی از خدمات حمل و نقل و همچنین آغاز کسب و کار خود به کار.

پذیرش مورد نیاز

دسترسی دانش آموز خواهد شد تا دانش آموز که در اختیار داشتن یک مدرک baccalaureus در NQF سطح 7 است که شامل یک موضوع مربوط به عنوان عمده است ارائه شده است. دانش آموزان BTech باید یک سال به طور متوسط ​​نهایی 65٪ و بدون Bcom دانش آموزان متوسط ​​نهایی 60 درصد و با تدارکات به عنوان عمده دارند.

لطفا توصیه شود که تمام افتخارات برنامه های کاربردی در معرض یک فرآیند غربالگری. متقاضیان اطالع داده خواهد شد که آنها پذیرفته شده است.

جزئیات تماس

نام: MS یک Kasoojee
تلفن: 27 (0) 11 559 2464 / adeelak@uj.ac.za

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 135 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Johannesburg »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
فوریه 2020
Duration
1 - 2 
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا

فوریه 2020