توضیحات رسمی را مطالعه کنید

هدف از این صلاحیت است که به توسعه صلاحیت اعمال دانش آموز در سطح پیشرفته در تجزیه و تحلیل، تفسیر و استفاده از اصول اقتصادی و روش ها. این برنامه آماده سازی دانش آموزان به تأمل در برنامه های کاربردی مقرون به صرفه خود را به منظور بررسی اثر آن در متن جامع از اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی است. در نهایت آن را به آنها برای مطالعه بیشتر در اقتصاد به عنوان یک علم را آماده کند.

شرایط پذیرش: یک دانش آموز بالقوه باید در اختیار داشتن مدرک لیسانس یا دیپلم پیشرفته در اقتصاد، به طور میانگین به 65٪ اقتصاد 3 باشند (سطح جدید NQF 7 سطح NQF 6 / قدیمی) و به طور متوسط ​​65٪ برای هر دو اقتصاد 3 (جدید سطح NQF 7 / سطح قدیمی NQF 6) و یا آمار 3 (سطح های جدید NQF 7 / سطح قدیمی NQF 6)، برای ورود به برنامه افتخارات در نظر گرفته شود.

یک دانش آموز بالقوه در اختیار داشتن مدرک لیسانس یا دیپلم پیشرفته در اقتصاد، با میانگین 60-64٪ اقتصاد 3 (سطح جدید NQF 7 / سطح قدیمی NQF 6) و / یا بدون اقتصاد 3 (جدید NQF سطح 7 / سطح قدیمی NQF 6) و یا ریاضیات 3 (سطح NQF جدید 7 / سطح قدیمی NQF 6) و یا آمار 3 (سطح جدید NQF 7 / سطح قدیمی NQF 6)، به دست آوردن پذیرش مشروط به کارشناسی افتخارات بازرگانی در اقتصاد، و باید با موفقیت کامل ماژول های ورودی در ریاضیات قبل از ثبت نام. بخش نیاز به تکمیل یک برنامه پل زدن باید دانش آموزان با قوانین دسترسی مورد دانش موضوع خاص منطبق نیست.

وزارت اقتصاد و اقتصادسنجی حق تغییر شرایط ورود خود محفوظ میدارد.

اطلاعات تماس: دکتر Josine Uwilingiye / 011 559 2531 / juwilingiye@uj.ac.za

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 135 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Johannesburg »

این دوره Campus based
Start Date
فوریه 2020
Duration
1 - 2 
پاره وقت
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا

فوریه 2020