Read the Official Description

هدف از این برنامه است که به دانش آموزان با آموزش نظری و عملی مورد نیاز مورد نیاز برای درک و پیاده سازی مدل های مالی ریاضی. این برنامه یک مدرک حیاتی مورد نیاز برای ورود به تمرین و یا مدیریت موقعیت های حرفه ای در صنعت خدمات مالی کمی است. برنامه درسی تحت پوشش در برنامه یک زمینه در عمق برای یادگیری بیشتر و تخصص در زمینه مهندسی مالی و امور مالی کمی پیشرفته فراهم می کند. ارائه خود بازتابنده، حرفه ای علمی آموزش دیده سیستمی ابداع صنعت خدمات مالی آفریقای جنوبی، زیرساخت فکری و اقتصادی ملی ما می سازد.

شرایط پذیرش: مدرک کارشناسی مناسب با حداقل متوسط ​​65٪، به دست آمده در ماژول سال آخر. دانشجویان ملزم در بر داشت زیر به عنوان بخشی از مدرک کارشناسی خود را به پایان رسانده اند:

  • ریاضیات (به طور خاص حساب دیفرانسیل و انتگرال) و / یا آمار در یک سطح جدید NQF 5 و 6.

اطلاعات تماس: خانم ارنا Zeelie / 011 559 4731 / ejzeelie@uj.ac.za

Program taught in:
انگلیسی

See 135 more programs offered by University of Johannesburg »

این دوره Campus based
Start Date
فوریه 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date