لیسانس بدون Bcom در مدیریت خزانه داری

University of Johannesburg

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

لیسانس بدون Bcom در مدیریت خزانه داری

University of Johannesburg

هدف اصلی از بدون Bcom لیسانس (مدیریت خزانه داری) است به منظور توسعه دانش دانش آموز از نظم و انضباط از ارزیابی مالی شرکتی و مدیریت. این برنامه از برنامه درسی متمرکز متشکل برای آماده سازی دانش آموزان برای یک حرفه ای در مدیریت خزانه داری شرکت های بزرگ. برنامه درسی شامل هشت مناطق موضوع اعم از تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری کمی، مدیریت نقدینگی به مدیریت ریسک و مهندسی مالی. تسلط از این دوره آموزشی دانش آموزان با توانایی سنتز اصول مدیریت خزانه داری پیچیده و اعمال ابزارهای مالی در شیوه ای حرفه ای فراهم می کند. دانش اساسی از اصول سرمایه گذاری و خزانه داری جهانی به دست آورد خواهد شد قادر می سازد دانش آموز مقدماتی به کار در جهان امروز از وزارت خزانه داری مدیریت شرکت های بزرگ و حرفه ای. این برنامه بر شایستگی، صداقت، و استفاده از اخلاق در یک محیط حرفه ای است.

دانش آموز موفق یک شرکت چشم انداز مدیریت خزانه داری جهانی و درک عمیق از بازار جهانی که آنها را با یک مزیت رقابتی برای اشتغال ارائه خواهد شد به دست آورید.

شرایط پذیرش: مدرک کارشناسی مناسب با حداقل متوسط ​​65٪، به دست آمده در ماژول سال آخر.

اطلاعات تماس: آقای NIEL OBERHOLZER / 011 559 3483 / dfiminfo@uj.ac.za

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
فوریه 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
آفریقای جنوبی - Johannesburg, Gauteng
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
فوریه 2019
آفریقای جنوبی - Johannesburg, Gauteng
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات