توضیحات رسمی را مطالعه کنید

هدف از این برنامه است که برای تقویت دانش دانش آموز از نظم و انضباط از ارزیابی سرمایه گذاری و مدیریت نمونه کارها. این برنامه از یک برنامه آموزشی گسترده متشکل برای آماده سازی دانش آموزان برای طیف گسترده ای از تخصص مربوط به سرمایه گذاری. برنامه درسی شامل هشت مناطق موضوع اعم از سرمایه گذاری در سهام، سرمایه گذاری بهره دار به مدیریت نمونه کارها و امور مالی بازنشستگی. تسلط از این دوره آموزشی دانش آموزان با توانایی سنتز اصول سرمایه گذاری های پیچیده و اعمال ابزارهای مالی در شیوه ای حرفه ای فراهم می کند. دانش اساسی از اصول سرمایه گذاری جهانی دست آورده خواهد شد قادر می سازد دانش آموز مقدماتی به کار در جهان امروز از سرمایه گذاری حرفه ای است. این برنامه بر شایستگی، صداقت، و استفاده از اخلاق در یک محیط حرفه ای است.

دانش آموز موفق خواهد یک چشم انداز سرمایه گذاری جهانی و درک عمیق از بازار جهانی که آنها را با یک مزیت رقابتی برای اشتغال ارائه خواهد شد به دست آورید.

شرایط پذیرش: یک دانش آموز بالقوه باید در اختیار داشتن مدرک لیسانس و باید دانش مناسب از مدیریت سرمایه گذاری (سطح جدید NQF 7 / سطح قدیمی NQF 6) است. اداره ممکن است از اتمام برنامه پل زدن باید دانش آموزان با قوانین دسترسی مورد دانش موضوع خاص در مدیریت سرمایه گذاری منطبق نیست نیاز دارد. شرایط پذیرش نهایی از زمان به زمان توسط بخش تنظیم شده است.

قبل از شروع برنامه افتخارات، دانش آموزان مورد نیاز خواهد بود برای تکمیل آمار و ریاضیات کارگاه. حضور اجباری تلقی می شود اما یک شرط یا شرط لازم برای پذیرش و یا اتمام برنامه افتخارات است. همچنین دانش آموزان مورد نیاز خواهد بود برای حضور در آموزش پژوهش کتابخانه اجباری که توان مرتب و ارائه شده توسط خدمات کتابخانه خواهد شد.

اطلاعات تماس: آقای NIEL OBERHOLZER / 011 559 3483 / dfiminfo@uj.ac.za

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 135 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Johannesburg »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
فوریه 2020
Duration
1 - 2 
پاره وقت
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا

فوریه 2020