لیسانس بدون Bcom در مدیریت مالی

University of Johannesburg

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

لیسانس بدون Bcom در مدیریت مالی

University of Johannesburg

هدف از این برنامه این است که دانش آموزان با دانش لازم برای انجام کار حرفه ای بسیار ماهر در رشته های حسابداری مدیریت و امور مالی. این برنامه از یک برنامه آموزشی گسترده متشکل برای آماده سازی دانشجویان کارشناسی ارشد برای طیف گسترده ای از تخصص های مرتبط با امور مالی. این برنامه بر نرم افزار، تجزیه و تحلیل و ارزیابی در هر منطقه موضوع و همچنین استفاده از صداقت و اخلاق در یک محیط حرفه ای است. تسلط از این دوره آموزشی ارائه خواهد شد دانش آموزان با مهارت های لازم برای سنتز مدیریت مجموعه، عملکرد مالی و اصول ریسک به منظور درایو و افزودن ارزش به اشخاص است که آنها را به کار گیرند. دانش آموز موفق خواهد منظر مالی و کسب و کار کلی که آنها را با یک مزیت رقابتی برای اشتغال ارائه خواهد شد به دست آورید. علاوه بر این دانش آموز برای مطالعات بیشتر در این زمینه با توسعه پژوهش و مهارت های گزارش از طریق تکمیل یک پروژه تحقیقاتی تحت نظارت در زمینه مدیریت مالی آماده شده است.

این برنامه با چارچوب صلاحیت و برنامه درسی مورد نیاز از انجمن حسابداران مدیریت خبره (CIMA) تراز وسط قرار دارد. دانش آموزانی که تکمیل بدون Bcom لیسانس (مدیریت مالی) آماده خواهد شد برای نوشتن CIMA امتحانات صلاحیت حرفه ای که منجر به یک دانشیار خبره حسابدار مدیریت (ACMA) طراحی.

این برنامه نسبت به آماده سازی دانش آموزان برای یک مدرک حرفه ای با انجمن حسابداران مدیریت خبره (CIMA) بشود.

شرایط پذیرش: یک دانش آموز بالقوه باید در اختیار داشتن مدرک لیسانس مدرک تحصیلی بازرگانی و باید یک علامت نهایی حداقل 65 درصد برای هر دو حسابداری و مدیریت مالی (امور مالی و همچنین هزینه و مدیریت حسابداری) ارزیابی در سطح NQF جدید 7 / قدیمی به دست آمده سطح NQF 6. دانش آموزان بیشتر به یک فرآیند انتخاب خواهد معرض به عنوان تنظیم و اعمال شده توسط وزارت. دانش آموزان اجازه داده می شود یک دوره ثبت نام حداکثر دو سال. این برنامه به عنوان یک مخاطب محدود و یا آموزش از راه دور ارائه شده است.

اطلاعات تماس: آقای ریکی VAN DER وات / 011 559 4106 / rickyvdw@uj.ac.za

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
فوریه 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
آفریقای جنوبی - Johannesburg, Gauteng
تاریخ شروع : فوریه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
فوریه 2019
آفریقای جنوبی - Johannesburg, Gauteng
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات