لیسانس حسابداری

عمومی

شرح برنامه

برنامه حسابداری دانشجویان را برای مشاغل در حسابداری دولتی، شرکت های خصوصی و غیرانتفاعی و نهادهای دولتی آماده می کند.

حسابداری اغلب "زبان کسب و کار" نامیده می شود. همانند هر زبان، معنای آن باید درک شود، نه تنها باید آن را بخواند، آن را بنویسید و آن را بگوید، بلکه درک زمینه ای را که در آن بیان شده است، درک می کنید. در محیط محیط لیبرال کالج، برنامه حسابداری مهارت های فنی دانش آموزان را تقویت می کند، در حالی که بر تفکر انتقادی و توانایی های تحلیلی و همچنین مهارت های ارتباطی نوشته شده و شنوایی تأکید دارد. علاوه بر این، اهمیت ملاحظات اخلاقی و اهمیت ماهیت بین رشته ای مشکلات اجتماعی تأکید شده است، زیرا ما به دانشجویان کمک می کنیم تا برای حرفه های حسابداری دولتی، شرکت های خصوصی و غیرانتفاعی و نهادهای دولتی آماده شوند.

پیشنهادات دوره شامل حسابداری مالی، مدیریتی، دولتی و غیرانتفاعی است؛ مالیات بر افراد و اشخاص کسب و کار؛ حسابرسی و خدمات اطمینان؛ و دوره های مرتبط دانش آموزان پایه و اساس را برای ادامه تحصیلات پیشرفته در حسابداری، مدیریت کسب و کار، قانون، و رشته های مختلف دیگر در حالی که در حال توسعه صلاحیت های فنی، تفکر انتقادی، توانایی های تحلیلی، مهارت های ارتباطی نوشته شده و سخنرانی دهی، دریافت می کنند.

حسابداری عمده و جزئی با وزارت اقتصاد و کسب و کار مرتبط است. یک رشته نیاز به 13 رشته دارد و یک رشته نیاز به شش دوره دارد. فرصت های مستقل مطالعه و کارآموزی در دسترس هستند

آخرین به روز رسانی ژانویه 2018

درباره این دانشگاه

Washington & Jefferson College is a private liberal arts and sciences college located 30 miles south of Pittsburgh, Pennsylvania. Our dedicated, experienced professors are passionate about teachin ... اطلاعات بیشتر

Washington & Jefferson College is a private liberal arts and sciences college located 30 miles south of Pittsburgh, Pennsylvania. Our dedicated, experienced professors are passionate about teaching and work closely with our students to ensure that they receive a quality, comprehensive education. Our entire community is focused on student success. To that end, we offer an On-Time Graduation Guarantee, opportunities to study all over the world through our Magellan Project and a committed staff of career counseling experts. اطلاعات محدود