توضیحات رسمی را مطالعه کنید

تمرکز چند رسانه ای و بصری (24 اعتبار)

تمرکز رسانه های چند رسانه ای و بصری در RIT Kosovo™ (AUK) با توجه به آینده طراحی شده است. دانش آموزان با چارچوب نظری و مهارت های فنی مورد نیاز برای سازماندهی، طراحی و برقراری ارتباط ایده ها و اطلاعات در بازار جهانی قرن 21 و تهیه نیازهای بازار ملی در منطقه کوزوو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات . این هم یک برنامۀ عالی برای ارائه تمرکز بیشتر شرکت RIT Kosovo™ (AUK) است و مهارت مفیدی را برای عملیات خصوصی و خانوادگی کسب و کار ارائه می دهد.

توالی دوره ای دانشجویان را با جنبه های هدف طراحی و توسعه وب، طراحی چاپ و تولید چند رسانه ای، تکنیک های ارتباطی و مدیریت دارایی دیجیتال آماده می کند. دانش آموز با موفقیت با تکمیل تمرکز رسانه های چند رسانه ای و بصری مهارت های حیاتی در زمینه فناوری اطلاعات، طراحی گرافیک، مدیریت رسانه، ارتباطات، و همچنین مهارت های ضروری برای بخش خصوصی را توسعه می دهد.

دوره های مورد نیاز:

  • TCOM - 270 طراحی وب سایت موثر 1
  • TCOM - 271 طراحی وب مؤثر 2

انتخاب کنندگان:

  • ISTE - 140 وب من
  • ISTE - 141 وب دوم
  • ISTE - 260 طراحی تجربه کاربر
  • TCOM - 380 طراحی برای چاپ و وب
  • TCOM - 383 طراحی گرافیک برداری
  • TCOM - 365 تولید ویدیو

* این دوره ها دارای پیش نیازها یا الزامات مشترک است که در پرانتز ذکر شده است.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 3 برنامه دیگر ارائه شده توسط RIT Kosovo™ »

آخرین به روز رسانی November 2, 2018
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
2 - 4 
تمام وقت
Price
6,300 EUR
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date