این برنامه با هدف آموزش متخصصانی که داده ها را جمع آوری و پردازش می کنند با استفاده از تکنولوژی و روش جدید به روز می شوند. دانش آموزان سال اول علوم انسانی، علوم اجتماعی و چندین دوره اضافی را مطالعه می کنند که به آنها کمک می کند تا تفکر انتقادی، مهارت های عملی و روش تحقیق جامعه شناختی را توسعه دهند. فارغ التحصیلان برنامه دارای دانش و مهارت در استراتژی های انتخاب داده ها است که به آنها فرصت رقابت در بازار کار را در زمینه های مختلف حرفه ای می دهد.

شرایط پذیرش بین المللی

متقاضیان بین المللی برای این برنامه لیسانس باید با شرایط پذیرش عمومی عمومی و زیرمجموعه های خاص برنامه آشنا شوند:

گذر موفق دو آزمون ورودی:

  • زبان انگلیسی
  • ریاضی

در سال 2018 ممکن است متقاضیان بین المللی فرصت گذراندن امتحانات ورودی را در قالب پروکری در کشور خود و یا شخصا در سن پترزبورگ فراهم کنند.

پس از مصاحبه با کمیته انتخاب برنامه، متقاضیان مدارک ثبت نام آزمون را دریافت می کنند.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 12 برنامه دیگر ارائه شده توسط Higher School of Economics »

این دوره واقع در پردیس
Duration
تمام وقت
Price
260,000 RUB
در سال