Read the Official Description

این برنامه با هدف آموزش متخصصانی که داده ها را جمع آوری و پردازش می کنند با استفاده از تکنولوژی و روش جدید به روز می شوند. دانش آموزان سال اول علوم انسانی، علوم اجتماعی و چندین دوره اضافی را مطالعه می کنند که به آنها کمک می کند تا تفکر انتقادی، مهارت های عملی و روش تحقیق جامعه شناختی را توسعه دهند. فارغ التحصیلان برنامه دارای دانش و مهارت در استراتژی های انتخاب داده ها است که به آنها فرصت رقابت در بازار کار را در زمینه های مختلف حرفه ای می دهد.

شرایط پذیرش بین المللی

متقاضیان بین المللی برای این برنامه لیسانس باید با شرایط پذیرش عمومی عمومی و زیرمجموعه های خاص برنامه آشنا شوند:

گذر موفق دو آزمون ورودی:

  • زبان انگلیسی
  • ریاضی

در سال 2018 ممکن است متقاضیان بین المللی فرصت گذراندن امتحانات ورودی را در قالب پروکری در کشور خود و یا شخصا در سن پترزبورگ فراهم کنند.

پس از مصاحبه با کمیته انتخاب برنامه، متقاضیان مدارک ثبت نام آزمون را دریافت می کنند.

Program taught in:
انگلیسی

See 12 more programs offered by Higher School of Economics »

Last updated March 25, 2018
این دوره Campus based
Start Date
مارس 2019
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
Price
260,000 RUB
در سال
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline
Start Date
مارس 2019
Application deadline

مارس 2019

سپتامبر 2019