توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مهارت های به دست آمده

پس از اتمام این برنامه، دانش آموزان قادر خواهند بود:

  • برای درک اصول سیستم های ایمنی، عصبی و دیگر، ساختار آنها، ادغام با دیگر سیستم های حیاتی از اقلام بیولوژیکی؛
  • برای کار با سلول های زنده، ارگانیسم ها، جمعیت ها. برای ارزیابی فرایندهایی که درون سلول قرار می گیرند، در شرایط آزمایشگاهی با کشت سلول ها کار می کنند تا نتایج به دست آمده برای مدل سازی سیستم های بیولوژیکی، برای ارزیابی ارتباطات بین سلولی، روابط بین افراد و جمعیت های تک؛
  • برای اعمال روش های تحقیق مدرن، بر اساس اصول آزمایشگاهی خوب، قوانین اخلاق زیستی، برای جمع آوری، پردازش، نگهداری و تهیه مواد تحقیقاتی تحت شرایط آزمایشگاهی و مزرعه، کار می کنند.
  • برای اعمال دانش به دست آمده برای حل مشکلات در حال ظهور، شناسایی، تجزیه و تحلیل مشکلات بیولوژیکی، برنامه ریزی استراتژی های برای حل این مشکلات، برنامه ریزی و انجام اندازه گیری های مختلف، پردازش و تفسیر داده های بیولوژیکی، طبقه بندی و ارائه این داده ها؛

برای تجزیه و تحلیل تنوع، ساختار مورفولوژیکی، ترکیب، تغذیه، تولید مثل، چرخه زندگی، طبقه بندی اشیاء زیست شناختی، برای توصیف سیستم های زیستی زیستی، عملکرد و تعامل آنها.

فرصت های شغلی

این برنامه فارغ التحصیلان را با چندین بخش عمومی ارائه می دهد:

  • زمینه زیست شناسی گسترده است، با فرصت های شغلی مختلف در دسترس در مراقبت های بهداشتی، صنعت، مشاوره زیست محیطی، توسعه محصول، پزشکی قانونی و سازمان های دولتی.
  • شرکت های مرتبط با بیوتکنولوژی، بیوفارامتیک و صنایع غذایی.
  • سازمان های تحقیقاتی و تحقیقاتی که با فعالیت های مختلف مرتبط با بیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک، بیوفرم دار و حفظ محیط زیست روبرو هستند.
  • پرطرفدارترین مشاغل فارغ التحصیلان: متخصص زیست شناسی، دانشمند محیط زیست، تکنسین بیولوژیک، تکنسین آزمایشگاهی پزشکی، مدیر فروش شرکت های علمی، مشاوران شرکت های زیست محیطی و بیوتکنولوژی.

پس از فرصت های تحصیل در رشته فوق لیسانس: زیست شناسی، زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، محیط زیست و دیگر برنامه های استاد مربوط به علوم فیزیکی و زیست پزشکی.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 10 برنامه دیگر ارائه شده توسط Vytautas Magnus University »

آخرین به روز رسانی December 10, 2018
این دوره واقع در پردیس
Duration
تمام وقت
Price
2,950 EUR
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ