Read the Official Description

CAO نقاط حداقل ورود 2016: 280 دور اول

برنامه توضیحات:

این برنامه کارشناسی (سطح 8) با مساحت درام و آموزش تئاتر در حال حاضر برای در سطح سوم در ایرلند فراهم نیست. تئاتر کاربردی در نظر گرفته می شود مطالعه درام و تئاتر سراسر طیف وسیعی از کاربردهای عملی و تنظیمات غیر سنتی، از جمله اما مرحله و یا مطالعه متون ادبی تعریف نشده است. سیگنال های تئاتر معاصر که برنامه تا حد زیادی با حالت فعلی و اورژانس تولید تئاتر و پذیرش برخورد خواهد کرد.

این برنامه به دنبال بیان نقش معاصر، متنوع و همیشه در حال تغییر تئاتر و دست اندرکاران آن در جامعه است. در قلب آن خواهد بود که مفهوم گروه، که آزادانه تعریف شده، ارزش ها و بر اهمیت عمل جمعی. این ایده از یک کار را به شیوه ای طرفدار اجتماعی در تئاتر نیز هسته ای به این برنامه خواهد بود. این برجسته تعامل با سایت ها و مخاطبان خاص و با این ایده که تئاتر دارای یک تابع هسته اجتماعی و وجود دارد نه تنها به عنوان سرگرمی.

این برنامه خواهد شد در ارتباط نزدیک با آهک درخت تئاتر، که در دانشگاه کالج واقع ارائه شده است. از طریق روابط ما با درخت نمدار، دانش آموزان در برنامه را به بهترین عمل محلی، ملی و بین المللی از طریق شرکت از دیدن، جشنواره ها، و غیره در معرض، و از ورودی از طیف وسیعی از دیدن استادان و پزشکان.

ورودی مورد نیاز:

ورود به برنامه به طور کلی با استفاده از نرم افزار از طریق سیستم CAO (MI001) همه متقاضیان ملزم به انجام برسانند در زمان ثبت نام حداقل شرایط ورود از دانشگاه لیمریک. آنها عبارتند از: حداقل درجه C3 در دو موضوع سطح بالاتر، و درجه D3 در چهار موضوع سطح معمولی و یا بالاتر از جمله ریاضیات>؛ ایرلندی و یا زبان دیگری. و انگلیسی در گواهی ترک (یا تایید * معادل آن).

  • از نظر معاینات ایرلندی در بر داشت زیر به عنوان معادل مصوب در انجام حداقل مورد نیاز برای ورود به برنامه BA پذیرفته: دانشگاه ملی گواهی دخول ایرلند، دانشگاه دوبلین (TCD) دخول آزمون، ایرلند شمالی مدارس شورای آزمایش GCSE و GCE (سطح پیشرفته ) داوطلبان ممکن است حداقل و اضافی شرایط ورود از بیش از یک نشست از گواهی ترک به انجام برسانند.

جایگزین ریاضیات در انجام حداقل مورد نیاز برای ورود تنها BA قابل قبول است. آن است reckonable مورد نیاز برای موضوع یا نقاط اهداف خاص نیست.

متقاضیان بالغ نیز باید متقاضیان بالغ فرم اطلاعات تکمیلی به کالج ارائه به طور مستقیم.

Program taught in:
انگلیسی

See 2 more programs offered by Mary Immaculate College »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019