توضیحات رسمی را مطالعه کنید

BA در روابط بین الملل

کارشناسی هنر در روابط بین الملل (BA-IR) یک برنامه 3 ساله مدولار فراهم می کند که مبانی نظری، عملی و بینش مهارت های تحلیلی برای درک روابط بین الملل، حقوق بین الملل و اقتصاد جهانی است. این برنامه ارائه می دهد ترکیبی منحصر به فرد از آموزش نظری، تمرین های عملی و مواضع کارآموزی حرفه ای است.

در مدرسه ژنو دیپلماسی (GSD) دوره ها توسط اساتید مجرب و پزشکان شده با پیشینه در دولت، دیپلماسی، سازمان های بین المللی، جامعه مدنی و کسب و کار آموخته است. دانشکده متنوع ما به اشتراک گذاشتن یک تعهد عمیق انسان دوستانه، و میل به تشویق، چالش و دانش آموزان.

برای کمک به درک چگونگی نظری بینش به شرایط دنیای واقعی اعمال می شود، BA-IR ترکیبی از هسته و ماژول های انتخابی است که آموزش و یادگیری روش های مختلف، از جمله سخنرانی ها و سمینارها، کارگاه ها و شبیه سازی، و همچنین تکالیف شخصی و فرصت های زیادی برای کشف مخلوط، توسعه، حال و بحث ایده و آرمان.


شرایط ورود

دانش آموزان ملزم به هر مدرسه به رسمیت شناخته اند تکمیل گواهی ترک، برنامه دیپلم بین المللی، A-سطح، قرار دادن آمریکا، باکالوریا فرانسه، Maturita، را ندارند، و غیره به منظور برنامه برای کارشناسی اعمال می شود. با توجه به تنوع متقاضیان، از دیگر مدارک بین المللی که ما ممکن است شرایط وجود دارد.

به عنوان زبان آموزش زبان انگلیسی است، شما ممکن است نیاز به ارائه مدرک زبان خود را.


روش کاربرد


فارغ التحصیلی مورد نیاز

یک سال به طور منظم از مطالعه تمام وقت را بدست آورده دانش آموز 60 امتیاز اعتباری نسبت به کل فارغ التحصیلی لازم از 180 امتیاز های اعتباری (اثرات)، دست یافتنی است در سه سال است.

برنامه کارآموزی و دیگر رویدادهای خاص تجربیات / مطالعه در طول سال تحصیلی اجزای اجباری از برنامه است.

برنامه آموزش در:
انگلیسی
این دوره واقع در پردیس
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ