لیسانس مدیریت

عمومی

5 مکان موجود

درباره این دانشگاه

Established in 1819, ESCP Business School is the oldest business school in the world. Its mission is to develop the next generation of transnational business leaders, preparing them to embrace the opp ... اطلاعات بیشتر

Established in 1819, ESCP Business School is the oldest business school in the world. Its mission is to develop the next generation of transnational business leaders, preparing them to embrace the opportunities offered by cultural diversity. اطلاعات محدود
پاریس , مادرید , لندن , برلین , تورین , ورشو , پکن , ونیز + 7 بیشتر کمتر