لیسانس هنر در ارتباطات رسانه های دیجیتال

عمومی

$expand_more $expand_less

مقدمه

$expand_more $expand_less

گالری

$expand_more $expand_less

پذیرش

$expand_more $expand_less

برنامه درسی

$expand_more $expand_less

نتیجه برنامه

$expand_more $expand_less

پیشنهادات کتبی دانشجو

$expand_more $expand_less

درباره این دانشگاه

Gannon is a Catholic, Diocesan university dedicated to excellence in teaching, scholarship, and service. Our faculty and staff prepare students to be global citizens through programs grounded in the l ... اطلاعات بیشتر

Gannon is a Catholic, Diocesan university dedicated to excellence in teaching, scholarship, and service. Our faculty and staff prepare students to be global citizens through programs grounded in the liberal arts and sciences and professional specializations. اطلاعات محدود
اری
مشاهده پروفایل مدرسه
$expand_more $expand_less

سؤالی بپرسید

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.