Read the Official Description

کارشناسی برنامه انسانی (BA) شامل 24 دوره از آن 8 دوره در سطح 100، 8 البته در سطح 200 و 8 دوره در سطح 300 از جمله 2 دوره های دانشگاه X-100 و 2 * 200- هستند دوره های دانشگاه سطح. رشته های مجاز به عنوان عمده برای مدرک کارشناسی در سال 2017 عبارتند از:

کارشناسی هنر در قانون

به غیر از کارشناسی تجویز برنامه قوانین (LLB)، قانون نیز به عنوان یک نظم و انضباط است که می تواند در ترکیب با رشته از مناطق مختلف مورد علاقه گرفته شده ارائه شده است. ارائه شده توسط دانشکده حقوق (SOL) به شما با یک تجربه غنی و با ارزش در آموزش و پرورش قانونی است.

بانوی عدالت-2388500_960_720
Program taught in:
انگلیسی

See 20 more programs offered by University of the South Pacific USP »

این دوره Campus based
Start Date
فوریه 2019
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
فوریه 2019, سپتامبر 2019
Application deadline

فوریه 2019, سپتامبر 2019